حضورجناب دهباشی کارشناس امور شوراهای استان مرکزی مورخه  دوشنبه 93/2/8 در شهررازقان یکی از شهرهای بخش زرندیه وهم اندیشی پیرامون مسایل ومشکلات منطقه با اعضای شورای شهر  رازقان.