تابستان و گرما در راه است وجمعیت شناور وفصلی رازقان روز به روز بیشتر می شود از طرفی مشکل کم آبی قطع طولانی مدت آب در روز های تابستان بهداشت و سلامتی مردم رازقان را تهدید می کند. شورای شهر رازقان  از اداره آب زرندیه استمداد می طلبد  لطفا سریعتر در خصوص حفر چاه اقدام فرمایید!!

 با تشکر شورای شهر رازقان