مدیریت آب

سوال مهم من از دوستان شورایی وکارشناس این است که چگونه در کم آبی ،بارشهای جوی وآبهای طبیعی موجود را مدیریت کرده از هدر رفتن آنها جلوگیری کنیم! به نظر می رسد امروزه مهمترین را ه مقابله با بحران کم آبی مدیریت آب است! ما  به اطلاعاتی در خصوص احداپ سدهای کم هزینه ومناسب منطقه  نیاز داریم از کارشناسان ومتخصصین خیر استمداد می طلبیم! اگر یک لیوان آب به دست تشنه دادن لذتبخش باشد! سیراب کردن  موجودات زنده یک  شهر ،یک روستا ویک بخش چقدر می تواند لذت بخش باشد !؟ آقا وخانمی که به دنبال کسب لذت معنوی هستی آیا می تو انی در نجات درختان تشنه و نحیف و پژمرده ما کمک کنی .می خواهیم سد بزنیم دست یاری می خواهیم! آیا مرد میدان در این دور وبرا پیدا می شود؟!!

/ 0 نظر / 5 بازدید