کشت دیم مهمترین راه ارتزاق مردم رازقان

مسولین محترم منابع طبیعی زرند ضمن یاد آوری رسالت شما وتقدیر از زحماتتان  در خصوص حفظ محیط طبیعی (جلوگیری از فرسایش خاک ،حفظ گونه های جانوری و گیاهی ، جلوگیری از آسیب رساندن به آب خاک ،ومو جودات زنده واستفاده بهینه طبیعت ومدیریت صحیح آن....) شورای شهر رازقان از شما می خواهد به وقایع گذشته ومحدودیتهای آزار دهنده منابع طبیعی نسبت به خرقان بالاخص رازقان یک باز نگری اساسی داشته باشید.مردم رازقان حتی در محدوده شهر شان هم نمی توانند کشاورزی ی و فعالیت اقتصادی  داشته باشند!!  همه جا را ملی اعلام کردید ! آخر چرا ؟! شاید چون مردم توان دفاع ندارند!در ارزقان به اندازه کافی محرومیت وجود داردولطفا اگر به شما گفتند کلاه بیاورید سر طرف را نبرید!! کسانی که قدرت اقتصادی دارند وکیل زبده می گیرند و از حقشان دفاع می کنند. ولی محرومین چه؟! تجربه تاریخی می گوید حکومت اسلامی بذات مدافع محرومین است !.آیا حکومت اسلامی خبر دارد از مردم خرقان؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید