بررسی سطح سلامت روانی در بخش خرقان

قابل توجه دوستانم در هسته مشاوره آموزش پرورش استان مرکزی اراک:

دوستان  از طرف شورای شهر رازقان خواهشمندیم وضع سلامت روانی بخش خرقان را مورد ارزیابی قرار داده مارا در جریان قرار دهید. بنده جهت همکاری آماده ام .

/ 0 نظر / 6 بازدید