شورای فرهنگی خیرین رازقان

اعضای این شورا در روز دوشنبه 12 خرداد ساعت 19 تشکیل جلسه دادند.موضوع جلسه هم اندیشی پیرامون تمهیدات جشن نیمه شعبان در رازقان  بود . فعالیت های این گروه در خصوص ایام مبارک وامور دیگر فرهنگی قابل تقدیر می باشد.  در صورتیکه رازقان از این ظرفیت استفاده بهینه به عمل آورد این گروه می توانند بازوی قدرتمند وموثری برای توسعه همه جانبه رازقان باشند!  دراین جلسه  جناب آقای بشیر عبدی پاسخ  پیشنهاد عضو شورای شهر مربوط به استارت   استفاده از کانون فرهنگی برای  ورزش جوانان را در نیمه شعبان ،منوط به اجازه هیات امنا مسجد اعلام نمودند .امیدواریم هیات امنا تا زمانی که رازقان هیچ مرکزی برای تربیت بدنی ندارد با این امر  موافقت نمایند.اجازه دهند  شهردار وسایل تربیت بدنی مناسبی را در محوطه کانون قرار دهد.  تا ضمن استفاده جوانان ، افراد ی که دارای مشکلات جسمی هستند نیز بتوانند به حرکات اصلاحی بدن خود بپردازند.خدا کند که موافقت بشود!!انشاالله

 

/ 0 نظر / 4 بازدید