نمی توانیم به راحتی به زرند رفت و آمد کنیم!

به نام بهترین یاور 

برای انجام کار اداری به زرند رفته بودم .کارم که تمام شد .به سراغ ماشین آقای شیخلر تنها سرویس  مسیر  خرقان زرند( که روزی یکبار در یک ساعت مشخص  مسافرین را از بخش خرقان آورده و باز می گرداند) مراجعه نمودم در ایستگاه نبود .تماس گرفتم ایشان گفتند به دلیلی نمی توانند باز گردند بنده که خانم جوانی هستم ودر زرند مانده بودم وتوان بازگشتن به رازقان که در 70 کیلومتری زرند است را نداشتم. زنگ زدم از رازقان آمدند دنبالم!! بسیار مایلم ادامه تحصیل بدهم و می خواهم هنر ودانش بیاموزم ولی  امکان رفت وآمد به مرکز بخش را که زرند است را ندارم .

فاطمه عبدی باز مانده از تحصیل ساکن رازقان

/ 0 نظر / 7 بازدید