آنقدر در انتظار ماشین ماندم تا امتحان تمام شد!

به نام خدا 

در آرزوی ادامه تحصیل بودم که با آموزش از راه دور وخدمات آن آشنا شدم با خوشحالی زایدالوصفی ثبت نام نمودم . تلاش می کردم تا موفق شوم .  علی رغم خواهشها برای برگزاری امتحانات در نزدیک محل زندگی می گفتند قانون اجازه نمی دهد!! به طوری که برای هر امتحان باید از روستا ی چناقچی نزدیک به صد کیلومتر راه می پیمودیم ! پیمودن این راه برای یک دختر جوان بسیار دشوارتر از امتحان بود.! تا اینکه من در جاده های لغزنده وسرد ماندم تا وقت  امتحانم گذشت!!! به قدری غمگین شدم گویی آوار بر سرم خراب شد . دلم برای خودم سوخت !!  آیا کسی هست که صدای مرا بشنود؟! مسولین قانونگذار لطفا صدای مارا بشنوید!!!!

اشرفی بازمانده از تحصیل وساکن چناقچی؛ بخش خرقان

/ 0 نظر / 8 بازدید